Lựa chọn điện trở cho động cơ YZR

Khái niệm điện trở cho động cơ YZR:

Điện trở dùng cho động cơ YZR có chế độ làm việc S3,S4,S5 dùng dòng điện xoay chiều có điện áp đến 660V, 50Hz.

Điện trở có công dụng khởi động, điều chỉnh và phanh.

 

Bảng lựa chọn điện trở cho động cơ YZR:

 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều

khiển

Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơGhi chú
Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

Số trởSố tầng
RK51-112M-6/1BYZR112M-62.210018.4 

 

 

 

 

S3

S4

S5

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

KT10

 

KT14

41
RK51-132M1-6/1BYZR132M1-6313216.141
RK51-132M2-6/1BYZR132M2-6518518.2  5  1
RK51-160M1-6/1BYZR160M1-67.513835.5  5  1
RK51-160M2-6/1BYZR160M2-61118539.6  5  1
RK51-160L-6/1BYZR160L-61525039  8  1
RK51-180L-6/2JYZR180L-62021858.7  38  2
RK51-200L-6/2JYZR200L-633200104  28  2
RK51-225M-6/2JYZR225M-640250101  34  2
RK51-160L-8/1BYZR160L-81120535.3  7  1
RK51-180L-8/1BYZR180L-81517256  10  1
RK51-200L-8/2JYZR200L-82217881  32  2
RK51-225M-8/2JYZR225M-83323292  322
RK51-250M1-8/3JYZR250M1-84227297.5  46  3
RK52-112M-6/1BYZR112M-61.810013.4 

 

 

 

 

 

S3

S4

S5

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

KT14

  3  1
RK52-132M1-6/1BYZR132M1-62.513212.9  4  1
RK52-132M2-6/1BYZR132M2-6418514.2  5  1
RK52-160M1-6/1BYZR160M1-66.313829.4  6  1
RK52-160M2-6/1BYZR160M2-68.518529.8  7  1
RK52-160L-6/1BYZR160L-61325031.6  10  1
RK52-180L-6/2JYZR180L-61721849.8  40  2
RK52-200L-6/2JYZR200L-62620082.4  32  2
RK52-225M-6/2JYZR225L-63425085  36  2
RK52-160L-8/1BYZR160L-8920528.1  8  1
RK52-180L-8/2JYZR180L-81317247.8  382
RK52-200L-8/2JYZR200L-818.517867.2  34  2
RK52-225M-8/2JYZR225M-82623271.2  38  2
RK52-250M1-8/3JYZR250M1-8352728046  3
RK54-112M-6/1BYZR112M-61.510012.5 

 

S3

S4

S5

 

 

 

40%

 

 

KT10

 

KT14

  4  1
RK54-132M1-6/1BYZR132M1-62.213212.6  5  1
RK54-132M2-6/1BYZR132M2-63.718514.9  5  1
RK54-160M1-6/1BYZR160M1-65.513825.7  7  1
RK54-160M2-6/1BYZR160M2-67.518526.5  10  1
RK54-160L-6/1BYZR160L-61125027.6  10  1
RK54-180L-6/2JYZR180L-61521846.5  40  2
RK54-200L-6/3JYZR200L-62220069.9  48  3
RK54-225M-6/3JYZR225M-63025074.4 

S3

S4

S5

 

 

40%

 

KT10

 

KT14

 46 3
RK54-160L-8/1BYZR160L-87.520523 10 1
RK54-180L-8/2JYZR180L-81117244 34 2
RK54-200L-8/2JYZR200L-81517853.5 36 2
RK54-225M-8/2JYZR225M-82223259.1 42 2
RK54-250M1-8/3JYZR250M1-83027268.8 50 3
RT系列电阻器
RT51-112M-6/1BYZR112M-62.210018.4 

 

 

 

 

S3

S4

S5

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

KT10

 

KT14

4 1
RT51-132M1-6/1BYZR132M1-6313216.1 4 1
RT51-132M2-6/1BYZR132M2-6518518.2 5 1
RT51-160M1-6/1BYZR160M1-67.513835.4 6 1
RT51-160M2-6/1BYZR160M2-61118539.6 7 1
RT51-160L-6/1BYZR160L-61525039 10 1
RT51-180L-6/2JYZR180L-62021858.7 42 2
RT51-200L-6/2JYZR200L-633200104 34 2
RT51-225M-6/3JYZR225M-640250101 48 3
RT51-160L-8/1BYZR160L-81120535.3 8 1
RT51-180L-8/2JYZR180L-81517256 36 2
RT51-200L-8/2JYZR200L-82217881 34 2
RT51-225M-8/2JYZR225M-83323292 38 2
RT51-250M1-8/3JYZR250M1-84227297.5 52 3
RT52-112M-6/1BYZR112M-61.810013.4 

 

 

 

 

 

S3

S4

S5

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

KT10

 

KT14

 4 1
RT52-132M1-6/1BYZR132M1-62.513212.9 5 1
RT52-132M2-6/1BYZR132M2-6418514.2 5 1
RT52-160M1-6/1BYZR160M1-66.313829.4 8 1
RT52-160M2-6/1BYZR160M2-68.518529.8 8 1
RT52-160L-6/2BYZR160L-61325031.6 13 2
RT52-180L-6/2JYZR180L-61721849 46 2
RT52-200L-6/3JYZR200L-62620082.4 50 3
RT52-225M-6/3JYZR225M-63425085 58 3
RT52-160L-8/1BYZR160L-8920528.1 10 1
RT52-180L-8/2JYZR180L-81317247.8 38 2
RT52-200L-8/2JYZR200L-818.517867.2 38 2
RT52-225M-8/2JYZR225M-82623271.2 42 2
RT52-250M1-8/3JYZR250M1-83527280 54 3
RT54-112M-6/1BYZR112M-61.510012.5 

 

S3

S4

S5

 

 

 

40%

 

 

KT10

 

KT14

 5 1
RT54-132M1-6/1BYZR132M1-62.213212.6 5 1
RT54-132M2-6/1BYZR132M2-63.718514.5 7 1
RT54-160M1-6/1BYZR160M1-65.513815.7 8 1
RT54-160M2-6/1BYZR160M2-67.518526.5 10 1
RT54-160L-6/2JYZR160L-61125027.6 14 2
RT54-180L-6/3JYZR180L-61521846.5 58 3
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RT54-200L-6/3JYZR200L-62220069.6 

 

S3

S4

S5

 

 

 

40%

 

 

KT10

 

KT14

 50 3
RT54-225M-6/3JYZR225M-63025074.4 54 3
RT54-160L-8/1BYZR160L-87.520523 10 1
RT54-180L-8/2JYZR180L-81117244 46 2
RT54-200L-8/2JYZR200L-81517853.5 42 2
RT54-225M-8/3JYZR225M-82223259.1 56 3
RT54-250M1-8/4JYZR250M1-83027268.8 78 4
RS系列电阻器
RS52-160M2-6/1BYZR160M1-68.518529.8 

 

 

 

 

 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQS

 9 1
RS52-160L-6/2BYZR160L-61325031.6 15 2
RS52-180L-6/3JYZR180L-61721849.8 48 3
RS52-200L-6/3JYZR200L-62620082.4 60 3
RS52-225M-6/4JYZR225M-63425085 66 4
RS52-250M1-6/4JYZR250M1-642250103 72 4
RS52-250M2-6/5JYZR250M2-652290110 78 5
RS52-280S-6/6JYZR280S-663280142 84 6
RS52-280M-6/7JYZR280M-685370140 96 7
RS52-160L-8/1BYZR160L-8920528.1 9 1
RS52-180L-8/2JYZR180L-81317247.8 42 2
RS52-200L-8/2JYZR200L-818.517867.2 36 2
RS52-225M-8/3JYZR225M-82623271.2 60 3
RS52-250M1-8/4JYZR250M1-83527280 66 4
RS52-250M2-8/3JYZR250M2-84233579 60 3
RS52-280S-8/5JYZR280S-852305106 81 5
RS52-280M-8/6JYZR280M-863360110 90 6
RS52-315S-8/8JYZR315S-885302179 102 8
RS52-351M-8/9JYZR351-810037285.5 114 9
RS52-280S-10/5JYZR280S-104215077 60 5
RS52-280M-10/5JYZR280M-1055172207 66 5
RS52-315S-10/6JYZR315S-10632421619 78 6
RS52-315M-10/7JYZR315M-1085325171 93 7
RS52-355M-10/10JYZR355M-10110330207 132 10
RS52-355L1-10/11JYZR355L1-10132388213 138 11
RS54-160M2-6/2BYZR160M2-67.518526.5 

S3

S4

S5

 

 

40%

 

 

PQS

 15 2
RS54-160L-6/2BYZR160L-61125027.6 18 2
RS54-180L-6/3JYZR180L-61521846.5 66 3
RS54-200L-6/4JYZR200L-62220069.9 63 4
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

控制屏型  号Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RS54-225M-6/4JYZR225-63025074.4 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQS

 66 4
RS54-250M1-6/4JYZR250M1-63725091.5 66 4
RS54-250M2-6/6JYZR250M2-64529095 96 6
RS54-280S-6/6JYZR280S-6552801198 90 6
RS54-280M-6/8JYZR280M-675370124 114 8
RS54-160L-8/2BYZR160L-87.520523 15 2
RS54-180L-8/2JYZR180L-81117244 42 2
RS54-200L-8/3JYZR200L-81517853.5 60 3
RS54-225M-8/3JYZR225M-82223259.1 60 3
RS54-250M1-8/4JYZR250M1-83027268.8 72 4
RS54-250M2-8/5JYZR250M2-83733570 90 5
RS54-280S-8/5JYZR280S-84530592 84 5
RS54-280M-8/6JYZR280M-85536092.5 102 6
RS54-315S-8/9JYZR315S-875302158 114 9
RS54-315M-8/12JYZR315M-8903721609 162 12
RS54-280S-10/6JYZR280S-1037150153 78 6
RS54-280M-10/5JYZR280M-1045172165 66 5
RS54-315S-10/6JYZR315S-10552421387 84 6
RS54-315M-10/8JYZR315M-10753251492 102 8
RS54-355M-10/10JYZR355M-1090330167 132 10
RS54-355L1-10/11JYZR355L1-10110388172 162 11
RS56-160M2-6/2BYZR160M2-66.318521.7 

 

 

 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

PQS

 15 2
RS56-160L-6/2BYZR160L-6925022.3 15 2
RS56-180L-6/3JYZR180L-61321837.3 66 3
RS56-200L-6/4JYZR200L-61920060.5 66 4
RS56-225M-6/4JYZR225M-62625064.5 72 4
RS56-250M1-6/5JYZR225M1-63225079 84 5
RS56-250M2-6/6JYZR250M2-63929083 108 6
RS56-280S-6/7JYZR280S-6482801071 96 7
RS56-280M-6/9JYZR280M-663370104 126 9
RS56-160L-8/2BYZR160L-8620518.2 15 2
RS56-180L-8/2BYZR180L-8917232.1 15 2
RS56-200L-8/3JYZR200L-81317846.5 60 3
RS56-225M-8/4JYZR225M-818.523249.5 72 4
RS56-250M1-8/5JYZR250M1-82627259.1 90 5
RS56-250M2-8/6JYZR250M2-83233560 114 6
RS56-280S-8/6JYZR280S-83930579.4 96 6
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RS56-280M-8/7JYZR280M-84836082 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

PQS

 120 7
RS56-315S-8/9JYZR315S-863302131 120 9
RS56-315M-8/13JYZR315M-875372136 180 13
RS56-280S-10/7JYZR280S-1032150133 90 7
RS56-280M-10/6JYZR280M-1037172136 84 6
RS56-315S-10/7JYZR315S-1048242122 93 7
RS56-315M-10/9JYZR315M-1063325124 132 9
RS56-355M-10/12JYZR355M-1075330140 162 12
RS56-355L1-10/13JYZR355L1-1090388143 168 13
RSf系列电阻器
RSf52-280S-6/6JYZR280S-663280142 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

PQS

 84 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSf52-280M-8/7JYZR280M-863360110 111 7
RSf52-315S-8/8JYZR315S-885302179 99 8
RSf52-315M-8/10JYZR315M-810037218 123 10
RSf52-315S-10/7JYZR315S-1063242161 90 7
RSf52-315M-10/8JYZR315M-1085325171 99 8
RSf52-355M-10/10JYZR355M-10110330207 132 10
RSf52-355L1-10/10YZR355L1-10132388213 132 10
RSf52-355L2-10/13YZR355L2-10150475194 168 13
RSf54-280S-6/6JYZR280S-655280119 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

PQS

 84 6
RSf54-280M-8/7JYZR280M-85536092.5 120 7
RSf54-315S-8/8JYZR315S-875302158 102 8
RSf54-315M-8/12JYZR315M-890372160 162 12
RSf54-315S-10/8JYZR315S-1055242138 102 8
RSf54-315M-10/9JYZR315M-1075325149 120 9
RSf54-355M-10/11JYZR355M-1090330166 150 11
RSf54-355L1-10/12YZR355L1-10110388172 156 12
RSf54-355L2-10/15YZR355L2-10132475167 210 15
RSf56-280S-6/7JYZR280S-648280107 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

PQS

90 7
RSf56-280M-8/8JYZR280M-84836082 138 8
RSf56-315S-8/9JYZR315S-863302131 132 9
RSf56-315M-8/12JYZR315M-875372136 156 12
RSf56-315S-10/7JYZR315S-1048242122 90 7
RSf56-315M-10/10JYZR315M-1063325124 138 10
RSf56-355M-10/12JYZR355M-1075330140 162 12
RSf56-355L1-10/14YZR355L1-1090388143 192 14
RSf56-355L2-10/17YZR355L2-10110475141 240 17
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

控制屏型  号Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RY系列电阻器 

 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQY

 

 

PQR9

 

 

PO17

RY52-160M1-6/1BYZR160M1-66.313829.49 1
RY52-160M2-6/2BYZR160M2-68.518529.8 15 2
RY52-160L-6/2BYZR160L-61325031.6 18 2
RY52-180L-6/3JYZR180L-61721849.8 84 3
RY52-200L-6/4JYZR200L-62620082.4 66 4
RY52-225M-6/4JYZR225M-63425085 72 4
RY52-250M1-6/4JYZR250M1-642250103 66 4
RY52-250M2-6/6JYZR250M2-652290110 906
RY52-280S-6/6JYZR280S-663280142 96 6
RY52-280M-6/9JYZR280M-685370140 147 9
RY52-160L-8/2BYZR160L-8920528.1 12 2
RY52-180L-8/2BYZR180L-81317247.2 15 2
RY52-200L-8/3JYZR200L-818.517867.2 60 3
RY52-225M-8/4JYZR225M-82623271.2 78 4
RY52-250M1-8/4JYZR250M1-83527280 78 4
RY52-250M2-8/5JYZR250M2-84233579 96 5
RY52-280S-8/5JYZR280S-852305106 78 5
RY52-280M-8/7JYZR280M-863360110 114 7
RY52-315S-8/8JYZR315S-885302179 114 8
RY52-315M-8/10JYZR315M-8100372183 150 10
RY52-280S-10/5JYZR280S-1042150177 60 5
RY52-280M-10/5JYZR280M-1055172207 66 5
RY52-315S-10/6JYZR315S-1063242161 78 6
RY52-315M-10/9JYZR315M-1085325171 126 9
RY54-160M1-6/2BYZR160M1-65.513825.7 

 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

PQY

 12 2
RY54-160M2-6/2BYZR160M2-67.518526.5 18 2
RY54-160L-6/3BYZR160L-61125027.6 21 3
RY54-180L-6/4JYZR180L-61521846.5 84 4
RY54-200L-6/4JYZR200L-62220069.9 78 4
RY54-225M-6/5JYZR225M-63025674.4 84 5
RY54-250M1-6/5JYZR250M1-63725091.5 72 5
RY54-250M2-6/5JYZR250M2-64529095 102 6
RY54-280S-6/8JYZR280S-655280119 132 8
RY54-280M-6/9JYZR280M-675370124 144 9
RY54-160L-8/2BYZR160L-87.520523 15 2
RY54-180L-8/3JYZR180L-81117244 66 3
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RY54-200L-8/3JYZR200L-81517853.5 

 

 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

PQY

663
RY54-225M-8/4JYZR225M-82223259.1844
RY54-250M1-8/5JYZR250M1-83027268.8905
RY54-250M2-8/6JYZR250M2-837335701206
RY54-280S-8/6JYZR280S-84530592966
RY54-280M-8/8JYZR280M-85536092.51388
RY54-315S-8/11JYZR315S-875302157.916311
RY54-315M-8/13JYZR315M-890372160.916813
RY54-280S-10/6JYZR280S-1037150153.2846
RY54-280M-10/6YZR280M-1045172165756
RY54-315S-10/8JYZR315S-1055242138.71148
RY54-315M-10/9YZR315M-1075325149.31389
RY56-160M1-6/2BYZR160M1-6513822.9122
RY56-160M2-6/2BYZR160M2-66.318521.7152
RY56-160L-6/2BYZR160L-6925022.3182
RY56-180L-6/3BYZR180L-61321837.3303
RY56-200L-6/5JYZR200L-61920037.3905
RY56-225M-6/6JYZR225M-62625064.51026
RY56-250M1-6/6JYZR250M1-63225079966
RY56-250M2-6/7JYZR250M2-639290831207
RY56-280S-6/8JYZR280S-6482801071298
RY56-280M-6/9JYZR280M-6633701041509
RY56-160L-8/2BYZR180L-8620518.2152
RY56-180L-8/3BYZR180L-8917232.5213
RY56-200L-8/4JYZR200L-81317846.2784
RY56-225M-8/4JYZR225M-818.523249.5844
RY56-250M1-8/6JYZR250M1-62627259.11146
RY56-250M2-8/6JYZR250M2-832335601266
RY56-280S-8/6JYZR280S-83930579.51026
RY56-280M-8/9JYZR280M-848360821509
RY56-315S-8/10JYZR315S-86330213215010
RY56-315M-8/12JYZR315M-87537213618012
RY56-280S-10/6JYZR280S-1032150133786
RY56-280M-10/6JYZR280M-1037172136906
RY56-315S-10/9JYZR315S-10482421321329
RY56-315M-10/10JYZR315M-106332512415610
RZ系列电阻器
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RZ54-160M1-6/1BYZR160M1-67.518526.5 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQZ

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZ54-160L-6/2BYZR160L-61125027.6152
RZ54-180L-6/2JYZR180L-61521846.5362
RZ54-200L-6/3JYZR200L-62220096.6423
RZ54-225M-6/3JYZR225M-63025074.4423
RZ54-250M1-6/3JYZR250M1-63725091.5423
RZ54-250M2-6/4JYZR250M2-64529095544
RZ54-280S-6/5JYZR280S-655280119.6605
RZ54-280M-6/6JYZR280M-675370124846
RZ54-160L-8/1BYZR160L-87.52052391
RZ54-180L-8/2JYZR180L-81117244242
RZ54-200L-8/2JYZR200L-81517853.5362
RZ54-225M-8/3JYZR225M-82223259.1423
RZ54-250M1-8/3JYZR250M1-83027268.8483
RZ54-250M2-8/3JYZR250M2-83733570543
RZ54-280S-8/3JYZR280S-84530592483
RZ54-280M-8/4JYZR280M-85536092.6544
RZ54-315S-8/6JYZR315S-875302158726
RZ54-280S-10/4JYZR280S-103715053.5484
RZ54-280M-10/4JYZR280M-1045172165424
RZ54-315S-10/5JYZR315S-1055242138605
RZ54-315M-10/6JYZR315M-1075325149.3726
RZ56-160M-6/1BYZR160M-66.318521.7 

 

S3

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

PQZ

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZ56-160L-6/2BYZR160L-6925022.3122
RZ56-180L-6/2JYZR180L-63621837.3362
RZ56-200L-6/3JYZR200L-61920060.5423
RZ56-225M-6/3JYZR225M-62625064.5543
RZ56-250M1-6/4JYZR250M1-63225079544
RZ56-250M2-6/5JYZR250M2-63929083665
RZ56-280S-6/5JYZR280S-648280107665
RZ56-280M-6/6JYZR280M-663370104786
RZ56-160L-8/1BYZR160L-8620518.291
RZ56-180L-8/2BYZR180L-8917232.2182
RZ56-200L-8/2JYZR200L-81317846.1362
RZ56-225M-8/3JYZR225M-818.523249.5483
RZ56-250M1-8/3JYZR250M1-82627259.2543
RZ56-250M2-8/4JYZR250M2-83233560724
 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

控制屏型  号Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RZ56-280S-8/5JYZR280S-83930579.4 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

60%

 

 

 

PQZ

725 

段电阻

RZ56-280M-8/6JYZR280M-84836082.8786
RZ56-315S-8/7JYZR315S-863302132787
RZ56-280S-10/4JYZR280S-1032150133.2484
RZ56-280M-10/5JYZR280M-1037172136545
RZ56-315S-10/6JYZR315S-1048242122696
RZ56-315M-10/7JYZR315M-1063325124.8907
RZe54-280S-6/5JYZR280S-655280119.8 

 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

PQZ

605 

 

段电阻

RZe54-280M-8/6JYZR280M-85536092.5785
RZe54-315S-8/7JYZR315S-875302158907
RZe54-315M-8/9JYZR315M-890372160.91149
RZe54-315S-10/6JYZR315S-1055242138.7696
RZe54-315M-10/7JYZR315M-1075325149.3787
RZe54-355M-10/8JYZR355M-1090330166.61028
RZe54-355L1-10/9JYZR355L1-101103881721209
RZe54-355L2-10/11YZR355L2-10132475167.513211
Rze56-280S-6/5JYZR280S-648280107.6 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

 

60%

 

 

 

PQZ

665 

 

段电阻

Rze56-280M-8/6JYZR280M-84836082.8846
Rze56-315S-8/8JYZR315S-8633021321028
Rze56-315M-8/11JYZR315M-87537213613811
Rze56-315S-10/6JYZR315S-1048242122666
Rze56-315M-10/9JYZR315M-1063325124.51149
Rze56-355M-10/9JYZR355M-10753301401149
Rze56-355L1-10/11YZR355L1-109038814313811
Rze56-355L2-10/12YZR355L2-10110475141.815612
RQ系列电阻器
RQ52-180L-6/5JYZR180L-61721849.6 

 

S3

 

S4

 

S5

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

PQR

10

 

PQD

6402

965
RQ52-200L-6/6JYZR200L-62620082.4966
RQ52-225M-6/6JYZR225M-63425085936
RQ52-250M1-6/6JYZR250M1-642250103966
RQ52-250M2-6/7JYZR250M2-6522901101147
RQ52-280S-6/8JYZR280S-6632801421088
RQ52-160L-8/2BYZR160L-89280142182
RQ52-180L-8/3JYZR180L-81317247.2723
RQ52-225M-8/4JYZR225M-82623271.2844
RQ52-250M1-8/6JYZR250M1-835272801026
RQ52-250M2-8/6YZR250M2-842335791086

 

 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơGhi chú
Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RQ52-280S-8/6JYZR280S-852305106 

 

 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

PQR

10

 

PQD

6402

1086
RQ52-280M-8/9JYZR280M-8633601101569
RQ52-315S-8/10JYZR315S-885302178.914111
RQ52-315M-8/12JYZR315M-8100372183.516212
RQ52-280S-10/8JYZR280S-1042150177.51058
RQ52-280M-10/8JYZR280M-1055172207968
RQ52-315S-10/9JYZR315S-10632423131269
RQ52-315M-10/10JYZR315M-108532517114410
RQ52-355M-10/15JYZR355M-1011033020720415
RQ52-355L1-10/16JYZR355L1-1013238821321016
RQ52-355L2-10/19JYZR355L2-1015047519426319
RQ52-400L1-10/23JYZR400L1-1019041029028823
RQ52-400L2-10/26JYZR400L2-102404803.231826
RQ54-180L-6/5JYZR180L-61521846.5 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

PQR

10

 

 

 

 

 

 

 

PQD

6402

1085
RQ54-200L-6/5JYZR200L-62220069.9905
RQ54-225M-6/6JYZR225M-63025074.41086
RQ54-250M1-6/6JYZR250M1-63725091.61056
RQ54-250M2-6/9JYZR250M2-645290951389
RQ54-280S-6/9JYZR280S-655280119.81329
RQ54-160L-8/3JYZR160L-87.520523213
RQ54-180L-8/4JYZR180L-81117244844
RQ54-225M-8/6JYZR225M-82223259.11026
RQ54-250M1-8/6JYZR250M1-83027263.81086
RQ54-250M2-8/8JYZR250M2-837335701328
RQ54-280S-8/7JYZR280S-845305921207
RQ54-280M-8/7JYZR280M-85536092.51207
RQ54-315S-8/12JYZR315S-87530215817412
RQ54-315M-8/13JYZR315M-890372160.218613
RQ54-280S-10/8JYZR280S-1037150153.21058
RQ54-280M-10/9JYZR280M-10451721651209
RQ54-315S-10/10JYZR315S-1055242138.714110
RQ54-315M-10/12JYZR315M-1075325149.316212
RQ54-355M-10/16JYZR355M-1090330166.621616
RQ54-355L1-10/18JYZR355L1-1011038817824618
RQ54-355L2-10/24JYZR355L2-10132475167.533624
RQ54-400L1-10/27JYZR400L1-1016039524433627
RQ54-400L2-10/29JYZR400L2-1020046025236029

 

 

 

Mã hiệu điện trở

 

 

Mã hiệu động cơ

 

Thông số động cơ

 

Chế độ làm việc

 

Hiệu suất

TD

Mã bộ điều khiểnSố lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ 

Ghi chú

Công

suất

kw

Điện áp

V

Dòng roto

A

RQ56-160M2-6/3BYZR160M2-66.318521.7213
RQ56-160L-6/3BYZR160L-6925022.3303
RQ56-180L-6/4BYZR180L-61321837.3394
RQ56-200L-6/5JYZR200L-61920060.5905
RQ56-225M-6/6JYZR225M-62625064.51086
RQ56-250M1-6/8JYZR250M1-632250791268
RQ56-250M2-6/9JYZR250M2-639290831479
RQ56-280S-6/11JYZR280S-648280107.115611
RQ56-160L-8/2BYZR160L-8620518.2182
RQ56-180L-8/3BYZR180L-8917232.1362
RQ56-200L-8/4JYZR200L-81317846.11084
RQ56-225M-8/6JYZR225M-818.523249.51206
RQ56-250M1-8/7JYZR250M1-82627259.11267
RQ56-250M2-6/9JYZR250M2-832335601569
RQ56-280S-8/9JYZR280S-83930579.41509
RQ56-280M-8/11JYZR280M-84836082.817411
RQ56-315S-8/13JYZR315S-86330213218013
RQ56-315M–/15JYZR315M-87537213621615
RQ56-280S-10/7JYZR280S-1032150133967
RQ56-280M-10/12JYZR280M-103717213615612
RQ56-315S-10/11JYZR315S-104824212221011
RQ56-315M-10/15JYZR315M-1063325124.224615
RQ56-355M-10/18JYZR355M-107533014033018
RQ56-355L1-10/23JYZR355L1-109038814333023
RQ56-355L2-10/25JYZR355L2-1011047514134825
RQ56-400L1-10/30JYZR400L1-1013541020636630
RQ56-400L2-10/31JYZR400L2-1017048024039031

Để được tư vấn và báo giá liên hệ ngay: 0978069991!

Tin Liên Quan