Điện trở dùng cho động cơ JZR2

Giá bán: Liên hệ

  ✓Mua hàng nhanh: gọi ngay 0918. 069.991/ 0978.069.991

  ✓Miến phí vận chuyển

  ✓Miến phí đổi trả hàng trong vòng 7 ngày (Chi tiết)

  ✓ Thời gian: T2 – T7 từ 8h đến 20h & CN từ 8h đến 17h

  - +

  Điện trở dùng cho động cơ JZR2 là điện trở công suất lớn dùng cho các thiết bị nâng hạ(cầu trục, cổng trục, cẩu cảng, cẩu tháp, tời điện…). Dùng để khởi động, phanh, điều chỉnh tốc độ của động cơ.

  Các mã hiệu điện trở dùng cho động cơ JZR2:

  Điện trở RT                                                     Điện trở RS

  RT01-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR201-6) RS31-6/2(Dùng cho đông cơ  JZR231-6)

  RT02-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR202-6) RS31-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR231-8)

  RT03-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR203-6) RS41-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR241-8)

  RT11-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR211-6) RS42-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR242-8)

  RT12-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR212-6) RS51-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR251-8)

  RT21-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR221-6) RS52-8/3(Dùng cho đông cơ  JZR252-8)

  RT22-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR222-6) RS61-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR261-10)

  RT31-6/1B(Dùng cho đông cơ  JZR231-6) RS62-10/4(Dùng cho đông cơ  JZR262-10)

  RT31-8/1B(Dùng cho đông cơ  JZR231-8) RS63-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR263-10)

  RT41-8/1B(Dùng cho đông cơ  JZR241-8) RS64-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR264-10)

  RT42-8/1B(Dùng cho đông cơ  JZR242-8) RS71-10/9(Dùng cho đông cơ  JZR271-10)

  RT51-8/2D(Dùng cho đông cơ  JZR251-8) RS72-10/9(Dùng cho đông cơ  JZR272-10)

  RT52-8/2D(Dùng cho đông cơ  JZR252-8) RS73-10/12(Dùng cho đông cơ  JZR273-10)

  Điện trở RZ                                                   Điện trở RP 

  RZ41-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR241-8) RP31-6/2(Dùng cho đông cơ  JZR231-6)

  RZ42-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR242-8) RP31-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR231-8)

  RZ51-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR251-8) RP42-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR242-8)

  RZ52-8/2(Dùng cho đông cơ  JZR252-8) RP51-8/3(Dùng cho đông cơ  JZR251-8)

  RZ52-8/3(Dùng cho đông cơ  JZR252-8) RP52-8/3(Dùng cho đông cơ  JZR252-8)

  RZ61-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR261-10) RP61-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR261-10)

  RZ62-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR262-10) RP62-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR262-10)

  RZ63-10/3(Dùng cho đông cơ  JZR63-10) RP63-10/4(Dùng cho đông cơ  JZR263-10)

  RZ64-10/4(Dùng cho đông cơ  JZR64-10) RP64-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR264-10)

  RZ71-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR71-10) RP71-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR271-10)

  RZ72-10/6(Dùng cho đông cơ  JZR72-10) RP72-10/9(Dùng cho đông cơ  JZR272-10)

  RZ73-10/7(Dùng cho đông cơ  JZR73-10) RP73-10/9(Dùng cho đông cơ  JZR273-10)

  Điện trở 22/24 

  22K5-42-8/2D  24P2-64-10/7D

  22K5-51-8/2D  24P2-71-10/7D

  22K5-52-8/3D  24P2-72-10/12D

  24K5-42-8/2D  24P2-73-10/12D

  24K5-51-8/2D  22P4-41-8/3D

  24K5-52-8/2D  22P4-42-8/4D

  22K10-63-10/3D  22P4-51-8/5D

  24K10-63-10/3D  22P4-52-8/5D

  22P1-31-6/4D  24P4-41-8/3D

  22P1-31-8/4D  24P4-42-8/4D

  22P1-41-8/3D  24P4-51-8/4D

  22P1-42-8/3D  24P4-52-8/5D

  22P1-51-8/3D  22P5-61-10/5D

  22P1-52-8/3D  22P5-62-10/6D

  22P2-52-8/3D  22P5-63-10/6D

  22P2-61-10/4D  22P5-64-10/9D

  22P2-62-10/4D  22P5-71-10/9D

  22P2-63-10/6D  22P5-72-10/11D

  22P2-64-10/6D  22P5-73-10/15D

  22P2-71-10/9D  24P5-61-10/6D

  22P2-72-10/12D  24P5-62-10/6D

  22P2-73-10/13D  24P5-63-10/8D

  24P2-52-8/4D  24P5-64-10/9D

  24P2-61-10/4D  24P5-71-10/9D

  24P2-62-10/6D  24P5-72-10/12D

  24P2-63-10/6D  24P5-73-10/15D

  Hình ảnh điện trở dùng cho động cơ JZR2:

   

   

  chi tiết liên hệ:

  Email: thietbicongnghiephoangkim@gmail.com

  Websitemaycongnghiepnang.vn

  Hotline: 0918.069.991/0978.069.991